Korona-kontantstøtte til næringslivet er en dårlig idé. Innfør heller negativ arbeidsgiveravgift

Detaljene er fortsatt uklare, men det ligger an til at Solberg-regjeringen vil kopiere dansk modell med kostnadsdekning til bedrifter som lider inntektsbortfall som følger av koronaviruset. Det er en dårlig idé. 

Screenshot 2020-03-29 19.04.01
Samfunnsdugnad? Petter Stordalen sier at han ikke har private midler utenfor konsernet til å redde sitt imperium, så forventer nå at skattebetalerne stiller opp på dugnad, (Foto: DN)

Selv var jeg først positiv til ideen, etter å ha sett den lansert av eiendomsinvestor Christian Ringnes i et intervju. Men, blant annet etter å ha lest Nassim Taleb og Mark Spitznagels kommentar; Corporate Socialism, har jeg endret mening.  

Djevelen ligger som alltid i detaljene. Disse detaljene prøver nå regjeringen, i tett samarbeid med LO, NHO, Finans Norge og Virke å få på plass. Og det viser seg å ikke være så enkelt. Hadde det vært enkelt, ville ordningen allerede vært ferdig forhandlet og vedtatt innen nå. 

I en akutt krise som dette er det fristende å dele ut penger i alle retninger som fulle høyrefolk – slik også de fleste sjeføkonomer formaner. Men selv i en krise må man evne å tenke to skritt frem, og vurdere de utilsiktede konsekvensene en slik politikk ville fått. 

Moguler fortjener ikke “Slipp ut av fengsel gratis”-kortet

LO-sjef Hans-Christian Gabrielsen har rett når han sier til Klassekampen at: “Vi kan ikke være blinde for at når vi setter så mye [av fellesskapets] ressurser til rådighet, må vi hindre misbruk”. 

I sin pressekonferanse på fredag var også statsministeren klar på at bedrifter ikke kan få full kostnadsdekning, selv om de har blitt tvunget til midlertidig full driftsstans, ettersom det ville fjerne for eksempel gårdeieres incentiver for å bli med på dugnaden i form av reduserte husleier. 

Selv om en kontantstøtteordning ennå ikke har kommet på plass, har forventningen om at staten vil komme til unnsetning etter alt å dømme ført til at gårdeiere og andre leverandører har avventet å fire på sine betalingskrav, i påvente av å heller bli tildelt et “Slipp ut av fengsel gratis”-kort fra staten. Det er uheldig. Om det var klinkende klart at staten ikke ville komme til unnsetning, ville dugnadsånden i privat næringsliv vært sterkere og mye kunne allerede vært løst. 

Moralsk hasard

Enkelte hoteleiere er likevel ikke fornøyd med å bare få full kostnadsdekning, men vil også ha kompensasjon for inntekstbortfall på toppen av det. Det ville selvsagt vært ren og skjær absurditet om milliardærer skulle få utnytte en nasjonal krise til å få høste risikofri profitt betalt av staten. 

Som Bjørgulv Braanen påpeker i sin kommentar i Klassekampen lørdag, kom danskene raskt på plass med en kontantstøtteordning til næringslivet, men bedriftene har ikke sett noe til pengene ennå. Er det noen grunn til å forvente at det vil gå smidigere i Norge? Et mylder av detaljer må oppklares, en ny digital portal må på plass (lykke til), og regjeringen står overfor en Catch 22 mellom støtteordningens brukervennlighet og dens misbruksmuligheter. 

Med andre ord: en kontantstøtteordning for koronarammede bedrifter er dømt til å mislykkes. Det vil lede til byråkrati, moralsk hasard. Og innen pengene deles ut er det god grunn til å frykte at de som får penger er de som ikke trenger det, mens de som fortjener å få penger allerede har gått konkurs. I verste fall kan det ødelegge kapitalismen i Norge for mange år fremover. 

Innfør heller negativ arbeidsgiveravgift 

En bedre løsning jeg vil foreslå  – med forbehold om å ikke hatt Finansdepartementets ressurser tilgjengelig for å regne på den – er å innføre negativ arbeidsgiveravgift for 2020. 

I 2019 fikk staten omkring 195 milliarder kroner i inntekter fra arbeidsgiveravgiften. La oss for enkelhets skyld si at man bare endrer fortegn på dagens sats på 14,1 prosent for hele 2020 (istedenfor å kutte den med fire prosentpoeng i to måneder slik Stortinget allerede har vedtatt). Da vil staten heller få en kostnad på 195 milliarder kroner, (gitt at sysselsettingen hadde holdt seg uendret, hvilket den NB naturligvis ikke har). 

Det er snakk om mye penger, en netto differanse på nærmere 400 milliarder kroner på statsbudsjettet. Dog ville penger brukt på negativ arbeidsgiveravgift, vært penger spart på andre poster i statsbudsjettet – først og fremst trygdeutgiftene, som nå skyter til værs i takt med arbeidsledigheten. 

En ordning med negativ arbeidsgiveravgift har i tillegg fordelen av å være uniform. Den krever ingen særtilpasninger eller skjønnsvurderinger, i motsetning til en kontantstøtteordning. 

Bedre incentiver for samfunnsdugnad

En vesentlig konseptuell fordel med negativ arbeidsgiveravgift fremfor kostnadsdekning, er dessuten at det gir bedriftene bedre incentiver for å opprettholde sysselsettingen. Istedenfor å permittere ansatte og lempe byrden over på NAV ved første tegn til motstand, vil negativ arbeidsgiveravgift favorisere bedrifter som er villige til å delta på samfunnsdugnaden ved å beholde ansatte gjennom krisen. Mens kostnadsdekning vil ende opp med å gi mer mynt i kassen til eierne av bedrifter som heller skyver ansvaret for å betale sine ansatte over på det offentlige. 

Tross ropene om hjelp fra milliardærer og moguler, er det viktig å huske at produksjonsmidlene i bedriftene – det være seg fabrikker, hoteller eller flymaskiner – vil bestå, selv om eieren må gå. Statens primære ansvar er å ta vare på borgerne. Det gjøres best ved å tilby generøse (midlertidige) trygdeordninger for de mange som nå plutselig står uten arbeid og inntekt, kombinert med støttetiltak til næringslivet som gir bedriftene incentiver for å opprettholde sysselsettingen gjennom denne krevende tiden. 

En kontantstøtteordning vil derimot uunngåelig ende opp med å gi et sugerør ned i statskassen til de som fortjener det minst.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s